protecția datelor personale

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm că protecția datelor tale este un drept fundamental al tău şi ne angajăm să ne dedicăm toate resursele şi eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Scopul documentului de față este acela de a vă informa în mod corect, specific şi fără echivoc cu privire la modul, scopul în care aceste date sunt colectate, prelucrare, perioada pe care sunt păstrate aceste date, modalitățile de exercitare a drepturilor individuale precum şi informații legate de scopul secundar al procesării, dacă datele vor fi prelucrate într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate de câre operatorii asociati.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta?

Conform cerintelor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (GDPR) privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, Ziloo.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră.

Intrucât suntem interesați să iți aflăm opinia si să vă răspundem la orice întrebare suplimentară cu privire la Prelucrarea Datelor Personale vă încurajam să ne contactați pe adresa info@ziloo.ro.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

În general colectăm şi stocăm date direct de la dumneavoastră astfel încât aveți controlul direct asupra lor. Când vă creeati un cont pe site-ul Ziloo.ro ne transmiteti urmatoarele date: nume si prenume, adresa de email si parola.

Ulterior în momentul plasării comenzii sau prin editarea de câtre dumneavoastră din Contul Client puteti adăuga: adresa, cod postal, telefon, parola. În momentul completării formularului de retur sau la transmiterea acestuia prin email ne oferiti benevol contul bancar şi banca. Prin oferirea acestor date îți dai consimtamântul liber exprimat şi în mod neechivoc ca toate datele tale cu caracter personal să fie în baza noastră de date, cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Conform interesului legitim stipulat în GDPR, menționăm că motivele pentru care avem nevoie de aceste date sunt: comerțul online, transmiterea ofertelor noastre pe email şi a mesajelor de marketing şi publicitate, organizarea de concursuri, etc.

Vă puteți inregistra pe platforma Ziloo.ro şi folosind logarea cu Facebook sau Google. Dacă optați pentru aceasta varianta veți fi directionați catre o pagina administrata de Facebook repectiv Google inc unde acestia va vor informa despre transferul de date catre Ziloo.ro. Puteti consulta politica de confidentialitate Facebook aici https://www.facebook.com/about/privacy.

Putem deasemenea colecta date privind comportamentul tău în timpul vizitării siteului Ziloo.ro pentru a vă personaliza experiența online sau prezentarea unor oferte personalizate. NU colectăm si nu prelucrăm în alt mod date sensibile incluse in GDPR ca si categorii speciale. NU ne dorim sş colectam sau prelucram date ale minorilor.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării?

Scopul principal al colectării datelor este prestarea serviiclor noastre în beneficul tau.

Scopul colectării datelor este:

Informarea clienților/cumpărătorilor privind situatia contului lor de pe Ziloo.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire si monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului, de efectuare a plății, a returului de bani in contul clientului.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 1. Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Ziloo.ro
 2. Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora
 3. Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate
 4. Returnarea produselor conform prevederilor legale
 5. Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale
 6. Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Ziloo.ro

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Ziloo.ro și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale şi tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achizitionat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adaugate în secțiunea “Cont/Coşul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” sau ați arătat interes să le achizitionați, precum şi alte comunicări comerciale cum ar fi cercetari de piață şi sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin
 • Ziloo.ro folosind detaliile din secțiunea contact.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Ziloo.ro față de atacuri cibernetice
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabilă în această materie.

Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal?

Vom stoca de regulă datele dvs. cu caracter personal atâta timp cât aveți un cont pe platforma Ziloo.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

Datele tale sunt destinate exclusiv utilizarii de catre Ziloo.ro în scopurile menționate mai sus şi nu vor fi dezvăluite unei terțe părți cu excepția următoarelor firme, societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca Ziloo.ro.

 • partenerilor Ziloo.ro
 • furnizorilor de servicii de curierat
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață
 • societăților de asigurare
 • furnizorilor de servicii IT

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice in baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

De asemenea, Ziloo.ro poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță şi că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației in vigoare, după cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața produselor şi serviciilor noastre.

In ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României şi Slovaciei unde există sediul social.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesatorului de plăți PayPal. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ziloo.ro încearcă prin toate mijloacele să monitorizeze şi să limiteze accesul angajaților săi direct la baza de date dar nu este răspunzător pentru reaua intenție a acestora sau sustragerea bazei de date de câtre aceştia în timpul programului, lucru considerat abuziv si pentru care acestia sunt pasibili de pedepse penale si desfacerea contractului de munca şi plata unor daune interese.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont şi/sau de Comanda declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Ziloo.ro, şi vă dați acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de catre Ziloo.ro, afiliații şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de câtre Ziloo.ro, afiliații si colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistică, de urmarire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres si neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de câtre Ziloo.ro atât afiliaților săi precum si altei/altor entități din țară sau străinătate.

Ce drepturi aveți?

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului Ziloo.ro. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Descriere

Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Sa aveti in vedere ca, inaintea exercitarii acestui drept, sa va descarcati din contul Ziloo.ro si sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Ziloo.ro, indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente iar Ziloo.ro va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului Ziloo.ro, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile Ziloo.ro sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Făcut cu pentru tine

To Top